Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 12

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 2: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm?Câu 3: Cơ sở dữ liệu thống kê do cơ quan thống kê trung ương quản lý (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu thống kê) gồm?
Câu 4: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 5: Các thành phần kinh tế đều là ?Câu 6: Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp bao nhiêu tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú?
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp nào sau đây được miễn phần thi ngoại ngữ ở vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung)?
Câu 8: Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?Câu 9: Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm, trừ các trường hợp không thành lập hội đồng kỷ luật?
Câu 10: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan nào phê chuẩn?
Câu 11: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?
Câu 12: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở xã là?
Câu 13: Theo Hiến pháp 2013, Việc khám xét chỗ ở do?
Câu 14: Theo Luật Thống kê thì Phân loại thống kê gồm?
Câu 15: Thẩm định về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ; phê duyệt và quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ, quyền hạn nào của Bộ?
Câu 16: Điều tra viên thống kê không có các nghĩa vụ nào dưới đây?
Câu 17: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp đã được thông qua theo đề nghị của
Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người cam kết tình nguyện làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ bao nhiêu năm trở lên thì có thể thuộc đối tượng được xét tuyển công chức?
Câu 19: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 20: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:
Câu 22: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 23: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thành viên Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, nếu vắng mặt phải báo cáo và được
Câu 24: Chính phủ họp theo yêu cầu của Chủ tịch nước trong trường hợp nào?
Câu 25: Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong?Câu 26: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?
Câu 27: Chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương là?
Câu 28: Phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó?Câu 29: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 30: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *