Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 131

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Ngạch công chức được chia thành mấy ngạch (luật mới)
Câu 2: Cơ quan nào chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan nhà nước?
Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 4: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 5: Thủ tướng Chính phủ do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội?
Câu 6: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 7: Chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương là?
Câu 8: Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?Câu 9: Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 quy định về nội dung gì?
Câu 10: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được mời tham dự phiên họp?
Câu 11: Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là?Câu 12: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?Câu 13: Cục Thống kê cấp tỉnh được tổ chức như thế nào?
Câu 14: Nhiệm kỳ của Chính phủ?Câu 15: Cách chức là?Câu 16: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 17: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?Câu 18: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 19: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 20: Thẩm quyền quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại?
Câu 21: Phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi nào?Câu 22: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 23: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?Câu 24: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 25: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồmCâu 26: Trường hợp nào dưới đây không phải cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 27: Cơ quan nào có thẩm quyền Thống nhất quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương
Câu 28: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Câu 29: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 30: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *