Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 134

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 2: Trong thời gian tập sự, trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng?
Câu 3: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành mấy loại (luật mới)Câu 4: Phòng thuộc Cục Thống kê có từ bao nhiêu công chức trở xuống có Trưởng phòng, không có Phó Trưởng phòng?
Câu 5: Đâu không phải là nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê?
Câu 6: Đâu không phải là Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê
Câu 7: Thủ tướng Chính phủ có quyền chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nào?Câu 8: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?Câu 9: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
Câu 10: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?Câu 11: Thẩm quyền Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành bao gồm cả chỉ tiêu thống kê được điều chỉnh, bổ sung; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phương án điều tra thống kê do bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện
Câu 12: Thẩm quyền quyết định chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 13: Sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước?
Câu 14: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 15: Thẩm quyền chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập?Câu 16: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu là
Câu 17: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện là?
Câu 18: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 19: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 20: Theo Luật Thống kê thì Phân loại thống kê gồm?
Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), trong trường hợp nào, hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức trong thời gian công tác không bị xử lý khi được phát hiện?
Câu 22: Chi cục Thống kê cấp huyện Biên soạn, xuất bản nội dung gì?
Câu 23: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Câu 24: các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?Câu 25: Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?Câu 26: Câu 144 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 27: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?Câu 28: Ở vòng 1, trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi nào dưới đây?
Câu 29: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 30: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *