Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 140

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Câu 75 . Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 2: Thẩm quyền Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam?
Câu 3: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước?
Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Câu 5: Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?Câu 6: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 7: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?Câu 8: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành phản ánh?
Câu 9: Trong lĩnh vực pháp luật, Bộ và cơ quan ngang Bộ có quyền Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do?Câu 10: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Câu 11: Chính phủ làm việc?Câu 12: Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 13: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?Câu 14: Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của ai?
Câu 15: Trước khi quyết định biệt phái công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?Câu 16: Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau bao nhiêu lần gửi thông báo triệu tập họp?
Câu 17: Cơ quan Cục Thống kê không có phòng nào dưới đây?
Câu 18: Những tổ chức, ca nhân nào có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?
Câu 19: Cán bộ là công dân Việt Nam?Câu 20: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?
Câu 21: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 22: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Công chức được xét nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nào sau đây?
Câu 24: Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá bao nhiêu người?Câu 25: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được?Câu 26: Cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ?Câu 27: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là?Câu 28: Có bao nhiêu tổ chức là tổ chức sự nghiệp?
Câu 29: Theo Hiến pháp 2013 thì Đất đai là?
Câu 30: Thi tuyển công chức được thực hiện theo mấy vòng?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *