Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 146

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 2: Chi cục Thống kê cấp huyện giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động gì?
Câu 3: Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?Câu 4: Thẩm quyền Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ.
Câu 5: Đối với công chức cấp xã, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là?
Câu 6: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định trong thời gian nào?
Câu 8: THẩm quyền quyết định điều động, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 9: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 10: Đâu không phải là Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm?
Câu 11: Chi cục Thống kê cấp huyện Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do cơ quan nào cung cấp?
Câu 12: Tổng cục Thống kê Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định nội dung nào dưới đây?
Câu 13: Chi cục Thống kê cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 14: Trường hợp sát nhập thành chi cục thống kê khu vực thì số lượng lãnh đạo của chi cục thống kê khu vực phải đảm bảo?
Câu 15: Cục (trừ các cục đặt tại địa phương), thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục có dưới 04 tổ chức được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 16: Theo Hiến pháp 2013 thì Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh?
Câu 17: Thẩm quyền quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Câu 18: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?
Câu 19: Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu 20: Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước bao gồm?
Câu 21: Vụ hoạt động theo chế độ nào?Câu 22: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan nào phê chuẩn?
Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:
Câu 24: Thẩm quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường?
Câu 25: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 26: HĐND, UBND cấp nào có cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật?
Câu 27: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?
Câu 28: Chi cục Thống kê cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 30: Chế độ làm việc của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *