Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 15

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 2: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức nếu vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung) được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm những phần nào?
Câu 3: Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?
Câu 4: Cơ quan quản lý cán bộ, công chức là?Câu 5: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
Câu 6: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp nào dưới đây?Câu 7: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 9: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Câu 10: Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?Câu 11: Thẩm quyền Phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 12: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 13: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc đột xuất trước ngày khai mạc kỳ họp chậm nhất là
Câu 14: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?Câu 15: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Ai là người ban hành quy chế đánh giá công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình?
Câu 16: VIệc phân loại đánh giá cán bộ, công chức được phân thành mấy mứcCâu 17: Phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi nào?Câu 18: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 19: Theo Luật THống kê thì Hệ thống thông tin thống kê quốc gia phản ánh?
Câu 20: Nội dung nào không phải là quyền của Điều tra viên thống kê?
Câu 21: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 23: Thời hạn thẩm định bao nhiêu ngày làm việc đối với số liệu thống kê chính thức kể từ ngày cơ quan thống kê trung ương nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định
Câu 24: Về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Trình ai quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng?Câu 25: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào qui định chi tiết Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức?
Câu 26: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 28: Hệ thống thông tin thống kê nhà nước gồm?
Câu 29: Viện kiểm sát nhân dân gồm ?Câu 30: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây ccó quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tìnhTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *