Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 30

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật Thống kê thì Số liệu thống kê chính thức là?
Câu 2: Theo Luật Thống kê thì Chương trình thống kê là?
Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần là căn cứ để thực hiện đánh giá công chức vào thời điểm nào?
Câu 4: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành gồm?
Câu 5: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 6: Hội đồng nhân dân huyện thành lập?Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 8: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 9: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với?Câu 10: Thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham dự?
Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do
Câu 12: Câu 75 . Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 13: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?Câu 14: Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước?
Câu 16: Theo Nghị định 123 thì vị trí và chức năng của Bộ là?Câu 17: Theo Luật Thống kê thì Chế độ báo cáo thống kê gồm?
Câu 18: Thẩm quyền công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia?
Câu 19: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thẩm quyền quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật thuộc về
Câu 20: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 21: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ?
Câu 22: Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là?Câu 23: Đâu không phải là Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê
Câu 24: Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ có quyền?Câu 25: Nguyên tắc cơ bản của sử dụng dữ liệu và thông tin thống kê gồm?
Câu 26: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?Câu 27: Đối với công chức cấp xã, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là?
Câu 28: Đâu không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ? b Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lựcCâu 29: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 30: Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng một trong các điều kiện nào dưới đây?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *