Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 39

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?Câu 2: Cán bộ, công chức nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lựcCâu 3: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?
Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì Huyện chia thành?
Câu 5: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái?Câu 6: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?Câu 7: Theo Luật THống kê thì Hệ thống thông tin thống kê quốc gia phản ánh?
Câu 8: Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập , Bộ không có nhiệm vụ nào dưới đây?Câu 9: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp không có tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày (Luật mới)Câu 10: Theo Hiến pháp 2013 thì Trong trường hợp nào, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó.
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm?
Câu 12: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với
Câu 13: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?Câu 14: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?
Câu 16: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật?Câu 17: Cán bộ, công chức phải thực hiệnCâu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Mức đánh giá nào sau đây không phải là mức đánh giá công chức?
Câu 19: Thẩm quyền nào dưới đây thuộc Chính phủ?
Câu 20: Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồmCâu 21: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?
Câu 22: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương do cơ quan nào tổ chức?
Câu 23: Cơ quan Cục Thống kê không có phòng nào dưới đây?
Câu 24: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 25: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 26: Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 27: Công chức lãnh đạo, quản lý Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế; Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm thì?Câu 28: Chính quyền địa phương ở tỉnh là?Câu 29: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 30: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *