Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 45

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Phát triển giáo dục là?Câu 2: Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ?Câu 3: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh phản ánh?
Câu 4: Câu 75 . Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 5: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 6: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 7: Nhiệm vụ nào dưới đây thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trong lĩnh vực pháp luật?
Câu 8: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 9: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì Hội đồng tuyển dụng công chức gồm có bao nhiêu thành viên?
Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 11: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 12: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?Câu 13: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 14: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợpCâu 15: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là?
Câu 16: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Công chức được xét nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nào sau đây?
Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 19: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 20: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.Câu 21: Tổng cục Thống kê Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định nội dung nào dưới đây?
Câu 22: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 23: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là
Câu 24: Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền?Câu 25: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?Câu 26: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với người được Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm do
Câu 27: Thủ tướng Chính phủ có quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của của cơ quan nào trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?Câu 28: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 29: Chế độ làm việc của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào?Câu 30: Cục Thống kê thành phố Hà Nội và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh có Cục trưởng và không quá bao nhiêu Phó Cục trưởng?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *