Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 64

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm?Câu 2: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.
Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của? Đáp án A
Câu 4: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 5: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì thời gian thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bao nhiêu phút?
Câu 6: Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 05 đến 07 biên chế công chức được bố trí bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 7: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Câu 8: Ở vòng 1, trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi nào dưới đây?
Câu 9: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 10: Các loại thông tin thống kê nhà nước phải được giữ bí mật gồm?
Câu 11: Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân?Câu 12: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì ?Câu 13: Thông tin thống kê trong hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành gồm?
Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.”
Câu 15: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?Câu 16: Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 17: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 18: Theo Nghị định 123 thì vị trí và chức năng của Bộ là?Câu 19: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, nếu vì lý do đặc biệt không thể tham gia thì phải báo cáo
Câu 20: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày. (Luật mới)
Câu 21: Trong lĩnh vực pháp luật, Bộ và cơ quan ngang Bộ có quyền Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do?Câu 22: Phòng có từ bao nhiêu công chức trở lên có Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng?
Câu 23: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì những tài sản nào là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý?
Câu 25: Phân loại thống kê ngành, lĩnh vực phải được cơ quan nào thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê trước khi ban hành?
Câu 26: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được mời tham dự phiên họp? Đáp án CCâu 27: Câu 144 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 28: Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 29: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 30: Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo đề nghị của?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *