Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 65

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân thị trấn?
Câu 2: Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức không quá bao nhiêu ngày?
Câu 3: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được mời tham dự phiên họp?
Câu 4: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì để xác người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch cần dựa vào nội dung nào?
Câu 5: Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày?
Câu 6: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?Câu 7: Cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê có các quyền nào dưới đây?
Câu 8: Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dânCâu 9: Đâu không phải là tiêu chuẩn của Người làm công tác thống kê?
Câu 10: Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được ai phê chuẩn?
Câu 11: Người đứng đầu Chi cục Thống kê là ai?
Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 13: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 14: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?
Câu 15: Thẩm quyền quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Câu 16: Luật Thống kê có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?
Câu 17: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức nếu vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung) được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm những phần nào?
Câu 19: Chi cục thống kê có từ 8 công chức thì có mấy phó chi cục trưởng?
Câu 20: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 21: Thẩm quyền công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia?
Câu 22: Chương trình, thời gian họp và các tài liệu trình tại phiên họp phải được gửi đến các thành viên Ủy ban nhân dân chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày bắt đầu phiên họp thường kỳ? Đáp án C
Câu 23: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 24: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 25: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở xã là?
Câu 26: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 27: Về cải cách hành chính, Bộ có nhiệm vụ nào dưới đây?Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?
Câu 29: Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 30: Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp nào dưới đây?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *