Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 70

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật?Câu 2: Thẩm quyền Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ
Câu 3: . Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 4: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 5: Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ khi nào?Câu 6: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 7: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước?
Câu 8: Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm?
Câu 9: Chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm, trừ các trường hợp không thành lập hội đồng kỷ luật?
Câu 10: Thời hạn thẩm định bao nhiêu ngày làm việc đối với số liệu thống kê ước tính kể từ ngày cơ quan thống kê trung ương nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định
Câu 11: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 thì nhiệm kỳ của Chủ tịch nước như thế nào?
Câu 13: Một trong những tiêu chí để thành lập Chi cục thuộc cục thuộc bộ là? (Mới theo NĐ 101/2020)
Câu 14: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm?
Câu 15: Vụ hoạt động theo chế độ nào?Câu 16: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 17: Thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh?Câu 18: các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?Câu 19: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 20: Tổng cục Thống kê được tổ chức như thế nào?
Câu 21: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:Câu 22: Thời hạn thẩm định bao nhiêu ngày làm việc đối với số liệu thống kê sơ bộ kể từ ngày cơ quan thống kê trung ương nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định
Câu 23: Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúngCâu 24: Cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 25: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Câu 26: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hết thời hạn quy định xử lý kỷ luật, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì sẽ:
Câu 28: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 29: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước?
Câu 30: Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước bao gồm?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *