Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 91

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền quyết định chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 2: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 3: Vụ thuộc tổng cục thuộc bộ có trên 20 biên chế công chức được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 4: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)Câu 5: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 6: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ không được:
Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 9: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Câu 10: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?Câu 11: Chính phủ mời Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi nào?
Câu 12: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Câu 13: Luật Thống kê có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?
Câu 14: Nhà nước thực hiện chính sách?Câu 15: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 16: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được mời tham dự phiên họp? Đáp án CCâu 17: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là?
Câu 18: Phân loại đơn vị hành chính là?Câu 19: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện loại II và loại III có?
Câu 20: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?Câu 21: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 22: Chính phủ là cơ quan?Câu 23: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 24: Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?
Câu 25: Câu 12 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?Câu 26: Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng?Câu 27: Thẩm quyền Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành bao gồm cả chỉ tiêu thống kê được điều chỉnh, bổ sung; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phương án điều tra thống kê do bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện
Câu 28: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 29: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 30: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở xã là?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *