Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 29

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 2: Đối với văn bản ban hành kèm theo văn bản khác, thì phần kết thúc của văn bản được ban hành kèm theo gồm?
Câu 3: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì xếp loại chất lượng ở mức nào ?
Câu 4: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là?
Câu 5: Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 6: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị kháC.”
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em là:
Câu 9: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 10: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 11: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 12: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 13: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
Câu 14: Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ?
Câu 15: Cán bộ, công chức phải thực hiện
Câu 16: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?
Câu 17: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?
Câu 18: “Bản chính văn bản giấy” là?
Câu 19: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 20: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành khi nào?Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các thành viên nào?
Câu 22: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 23: Quyết định kỷ luật viên chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?
Câu 24: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)Câu 25: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?Câu 26: Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là? Đáp án A
Câu 27: Đối với hồ sơ, tài liệu khác thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
Câu 28: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốC.
Câu 29: Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?
Câu 30: Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 31: Chọn Đáp án đúngCâu 32: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 33: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?
Câu 34: Hình thức văn bản công bố kết quả hệ thống hóa văn bản là?Câu 35: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
Câu 36: Đâu không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ?
Câu 37: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 38: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?
Câu 39: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
Câu 40: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 41: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày như thế nào? Đáp án ACâu 42: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước?
Câu 43: Câu 47 Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào dưới đây?
Câu 44: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường; Quốc phòng, an ninh quốc gia; Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 45: Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định?
Câu 46: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn thư cơ quan là bộ phận
Câu 47: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 48: Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?Câu 49: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
Câu 50: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình là văn bản hành chính được viết tắt là
Câu 51: Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp văn bản của Quối hội, UBTVQH được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?Câu 52: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
Câu 53: Nguyên tắc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là?
Câu 54: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì văn bản nào dưới đây không thuộc Các loại văn bản hành chính?
Câu 55: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?
Câu 56: trường hợp nào dưới đây không lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Câu 57: Câu 12 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?Câu 58: Người có chức vụ, quyền hạn là?
Câu 59: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?
Câu 60: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *