Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 38

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Người cam kết tình nguyện làm việc từ bao nhiêu năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được xét tuyển công chức?
Câu 2: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải gắn với?
Câu 3: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa ủy quyền
Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 5: Trường hợp Hội đồng kỷ luật đã có văn bản kiến nghị về việc xử lý kỷ luật nhưng chưa ra quyết định kỷ luật mà phát hiện thêm các tình tiết liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc phát hiện cán bộ, công chức, viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật khác thì?
Câu 6: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp do cơ quan nào tổ chức?
Câu 7: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?
Câu 8: Chọn Đáp án đúngCâu 9: Theo hiến pháp 2013 thì Đáp án nào dưới đây là đúng?
Câu 10: Ngạch của công chức thể hiện điều gì dưới đây?
Câu 11: Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Công an nhân dân như thế nào?
Câu 13: Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới)
Câu 14: Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 15: Thời gian tập sự không được tính vào?Câu 16: Văn bản có thể bó trí theo bố cục nào dưới đây?
Câu 17: Viết hoa vì phép đặt câu được thực hiện như thế nào?
Câu 18: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 19: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? Đáp án C
Câu 20: Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?
Câu 21: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý?
Câu 22: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc?
Câu 23: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hồ sơ thi nâng ngạch công chức bao gồm những tài liệu nào?
Câu 24: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức nếu vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung) được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm những phần nào?
Câu 25: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 26: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?
Câu 27: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?
Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được sử dụng như thế nào?
Câu 29: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
Câu 30: Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan nào?
Câu 31: “Bản sao y” là?
Câu 32: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?
Câu 33: Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào? Đáp án C
Câu 34: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 35: Thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là?
Câu 36: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 37: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được:
Câu 38: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 39: Không giải quyết thôi việc đối với công chức?Câu 40: Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chứC.
Câu 41: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là?
Câu 42: các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?
Câu 43: Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)
Câu 44: Cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư ?
Câu 45: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 46: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đơn vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp lưu những hồ sơ, tài liệu được xác định thời hạn bảo quản từ
Câu 47: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 48: Nội dung văn bản được trình bày như thế nào?
Câu 49: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ ?Câu 50: Câu 54 Văn bản được xác định độ khẩn theo các mức độ nào dưới đây?Câu 51: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương do cơ quan nào tổ chức?
Câu 52: Cán bộ đạt tiêu chí nào dưới đây thì được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 53: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở Trung ương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 54: Trường hợp văn bản được ban hành có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm, cụm từ, từ của các văn bản khác thì ?
Câu 55: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?
Câu 56: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm 2030 Tiếp tục giảm bình quân bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025?
Câu 57: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Chính trị tư tưởng?
Câu 58: Đối với công chức cấp xã, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là?
Câu 59: Mọi người có quyền?Câu 60: Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *