Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 39

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 2: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 3: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 4: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý thì trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức không có bước nào dưới đây?
Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?
Câu 6: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 7: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 8: Đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4
Câu 9: Trách nhiệm đánh giá công chức
Câu 10: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ:Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:
Câu 12: Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là? Đáp án A
Câu 13: Câu 46 Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với trường hợp nào dưới đây/Câu 14: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 15: Tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam thì viết hoa như thế nào? Đáp án C
Câu 16: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức là?
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”
Câu 18: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ nào phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Câu 19: Bố cục của văn bản nào dưới đây không đúng?
Câu 20: Phông chữ trình bày văn bản hành chính là? Đáp án ACâu 21: Công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất ?
Câu 22: Chính quyền địa phương ở tỉnh là?Câu 23: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?
Câu 24: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 25: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì ?Câu 26: Chọn Đáp án đúng
Câu 27: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Câu 28: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Câu 29: Trong thời gian tập sự, trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng?
Câu 30: Tên cơ quan ban hành văn bản là?Câu 31: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?Câu 32: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là?
Câu 33: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 34: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 35: Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?
Câu 36: THẩm quyền Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 37: Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm các điều kiện nào dưới đây?
Câu 38: Ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản QPPL trong một thời hạn nhất định được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 39: Chọn Đáp án đúng
Câu 40: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính.
Câu 41: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm nào?
Câu 42: Tòa án nhân dân có nhiệm vụ
Câu 43: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 44: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?
Câu 45: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?
Câu 46: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
Câu 47: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân dân
Câu 48: Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?
Câu 49: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 50: Thể thức văn bản hành chính gồm bao nhiêu thành phần chính được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ?
Câu 51: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?
Câu 52: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 53: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 54: Thẩm quyền kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã?
Câu 55: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?
Câu 56: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?
Câu 57: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết.
Câu 58: Mục tiêu chung về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 59: Trong hoạt động nghề nghiệp, công chức có quyền nào dưới đây?
Câu 60: Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *