Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 41

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 3: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Số trang văn bản được quy định như sau
Câu 4: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?Câu 5: Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?
Câu 6: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?
Câu 7: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì ?Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hết thời hạn quy định xử lý kỷ luật, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì sẽ:
Câu 9: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
Câu 10: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về vấn đề nào dưới đây phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 11: Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện là?
Câu 12: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồmCâu 13: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 14: Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 15: Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 16: Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị?Câu 17: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 18: Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ
Câu 19: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 20: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
Câu 21: Đến năm 2025 thì Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu bao nhiêu phần trăm số quy định thủ tục hành chính tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020:?
Câu 22: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 23: Theo hiến pháp 2013 Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của ai?
Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm?
Câu 25: Nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 26: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 27: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 28: Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì?
Câu 29: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ xác định nguyên tắc của công tác văn thư là
Câu 30: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Câu 31: Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là? Đáp án A
Câu 32: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được niêm yết là?Câu 33: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 34: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?
Câu 35: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là?
Câu 36: Theo hiến pháp 2013 thì Đáp án nào dưới đây là đúng?
Câu 37: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
Câu 38: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 39: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 40: Số trang văn bản hành chính được như thế nào? Đáp án CCâu 41: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 42: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ?Câu 43: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?
Câu 44: Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào? Đáp án C
Câu 45: Nội dung xác minh tài sản, thu nhập trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào?
Câu 46: Theo Luật Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ?
Câu 47: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấp
Câu 48: Chính phủ ban hành nghị định để quy định?
Câu 49: Ngạch của công chức thể hiện điều gì dưới đây?
Câu 50: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chọn đáp áp đúng nhất về Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
Câu 51: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
Câu 52: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định.
Câu 53: Số trang văn bản được thực hiện như thế nào?
Câu 54: Thẩm quyền thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Câu 55: Đến năm bao nhiêu, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việC.
Câu 56: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông quaCâu 57: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 58: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp nào?
Câu 59: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 60: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *