Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 43

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Câu 3 Chủ tịch UBND không giữ chức vụCâu 2: Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?
Câu 3: Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực
Câu 4: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên
Câu 5: Thẩm quyền kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 6: Hành vi nào dưới đây do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 7: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?
Câu 8: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?
Câu 10: Phần kết thúc của văn bản gồm?
Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, cán bộ, công chức, viên chức phải:
Câu 12: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ:Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 13: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy ai làm trung tâm?
Câu 14: Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 15: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?
Câu 16: Chọn Đáp án đúng
Câu 17: Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?
Câu 18: Đâu không phải là Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Câu 19: Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì:
Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 21: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 22: THẩm quyền Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 23: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 24: Chủ tịch nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 25: Đối với hồ sơ, tài liệu khác thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
Câu 26: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 27: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
Câu 28: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 29: Thời gian ban hành văn bản đối với những số thể hiện ngày nhỏ hơn bao nhiêu và tháng mấy phải ghi thêm số 0 phía trướC.Câu 30: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì ?Câu 31: Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại đây?
Câu 32: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 33: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Câu 34: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 35: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm hiển thị theo thời gian thựC.
Câu 36: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 37: Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì ?Câu 38: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 39: Không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 40: Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là
Câu 41: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao?Câu 42: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 43: Thi tuyển công chức được thực hiện theo mấy vòng?
Câu 44: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?
Câu 45: Văn bản đăng trên Công báo là?
Câu 46: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?Câu 47: Thẩm quyền điều động công chức?
Câu 48: Đối với cấp phó của người đứng đầu thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 49: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?
Câu 50: Miễn nhiệm là?
Câu 51: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D?
Câu 52: Câu 90 . Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát triển, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia?
Câu 53: Đối tượng nào dưới đây có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước?
Câu 54: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”
Câu 55: Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng?
Câu 56: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào say đây không phải là hình thức kỷ luật khi Cán bộ, công chức đang công tác?
Câu 57: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 58: Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?
Câu 59: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức
Câu 60: Ủy ban nhân dân gồm?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *