Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 50

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là? Đáp án C
Câu 2: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức phải được quản lý, sử dụng theo quy định của
Câu 3: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện do?
Câu 4: Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt phải viết hoa? Đáp án A
Câu 5: Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì?
Câu 6: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?
Câu 7: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 8: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chức chính trị – xã hội?
Câu 9: Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND do Chủ tịch Hội đồng nhân dân?Câu 10: Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản là?
Câu 11: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 12: Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã thì?
Câu 13: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 14: Phát triển khoa học và công nghệ là?
Câu 15: Những nội dung nào trong văn bản phải có tên?Câu 16: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?
Câu 17: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương là bao nhiêu phần trăm?
Câu 18: Cơ quan nào thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương?
Câu 19: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được:
Câu 20: Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như?
Câu 21: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 22: Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải?Câu 23: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.
Câu 24: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp để chuyển đến các thành viên Ủy ban nhân dân?
Câu 25: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?
Câu 26: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp không có tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày (Luật mới)
Câu 27: Bãi bỏ toàn bộ văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 28: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?
Câu 29: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 30: Thẩm quyền bãi bỏ Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 31: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?
Câu 32: Việc xét tuyển công chức thực hiện qua mấy vòng?Câu 33: Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây:Câu 34: Đến năm 2030 Giảm bình quân bao nhiêu phần trăm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 – 2025
Câu 35: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Theo dõi, tổng hợp việc triển khai nội dung cải cách thể chế
Câu 36: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 37: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 38: Tên cơ quan ban hành văn bản là?Câu 39: Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
Câu 40: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì?
Câu 41: Bản thảo văn bản phải ai duyệt?Câu 42: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 43: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?
Câu 44: Cán bộ, công chức phải thực hiện
Câu 45: Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác là đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 46: Luật, pháp lệnh phải được công bố chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh.Câu 47: . Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 48: Câu 47 Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào dưới đây?
Câu 49: Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 50: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 51: Thẩm quyền thành lập Kiểm toán nhà nước?
Câu 52: Các hình thức xử lý văn bản QPPL được rà soátCâu 53: Có bao nhiêu nội dung quản lý nhà nước đối với công tác văn thư
Câu 54: Theo Luật Cán bộ, công chức, nhận định nào sau đây không thuộc nội dung về văn hóa giao tiếp ở công sở?
Câu 55: Phần mở đầu của văn bản gồm?Câu 56: Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ có nhất thiết phải là đại biểu HĐND
Câu 57: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 58: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 59: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 60: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *