Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 57

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nội dung nào dưới đây thuộc nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác?
Câu 2: Phát triển giáo dục là?
Câu 3: Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là? Đáp án A
Câu 4: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 5: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 6: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức?
Câu 8: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 9: Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong?
Câu 10: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?
Câu 11: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nội dung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Câu 12: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?Câu 13: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện
Câu 14: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?
Câu 15: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 16: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 17: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:
Câu 18: Ban của Hội đồng nhân dân là?Câu 19: Cơ quan thẩm định dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh, Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình là?Câu 20: “Bản sao lục” là?
Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ai là người quy định đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể?
Câu 22: Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Câu 23: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?Câu 24: Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?
Câu 25: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 26: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 27: Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp văn bản của Quối hội, UBTVQH được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?Câu 28: Từ ngữ viết tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp nào?Câu 29: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương do cơ quan nào tổ chức?
Câu 30: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?
Câu 31: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí nào sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?Câu 32: Đánh giá tác động của chính sách khi xây dựng văn bản QPPL gồm những nội dung nào?Câu 33: Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 34: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định là
Câu 35: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 36: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 37: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là?
Câu 38: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 39: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?
Câu 40: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một ngành, lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định” là
Câu 41: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 42: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? (luật mới)
Câu 43: Cán bộ đạt tiêu chí nào dưới đây thì được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 44: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 45: Đối với công văn, ký hiệu văn bản như thế nào?Câu 46: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.
Câu 47: Câu 46 Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với trường hợp nào dưới đây/Câu 48: Người cam kết tình nguyện làm việc từ bao nhiêu năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được xét tuyển công chức?
Câu 49: Công báo gồm có?
Câu 50: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 51: Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng một trong các điều kiện nào dưới đây?
Câu 52: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm bao nhiêu Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ theo hướng giảm hợp lý đầu mối các bộ, cơ quan ngang bộ và giảm tương ứng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian.
Câu 53: Hành vi nào dưới đây là hành vi khác vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng
Câu 54: Thế nào là tham nhũng?
Câu 55: Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?
Câu 56: Dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND được thông qua khi nào?
Câu 57: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án A
Câu 58: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 59: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 60: Thẩm quyền Tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, nghị định của Chính phủ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *