Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 82

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một ngành, lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định” là
Câu 2: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 3: Số trang văn bản hành chính được như thế nào? Đáp án CCâu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em là:
Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu 6: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?
Câu 7: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?Câu 8: Văn bản pháp luật gửi đăng Công báo phải là ?
Câu 9: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 10: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết phải gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân tham gia ý kiến.
Câu 11: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết.
Câu 12: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của ai là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp?
Câu 13: Thẩm quyền Tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, nghị định của Chính phủ
Câu 14: Trường hợp cấn quy định việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 15: Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được công bố chậm nhất là?
Câu 16: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 17: Địa danh ghi trên văn bản do các cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?Câu 18: Thẩm quyền kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã?
Câu 19: Ngạch của công chức thể hiện điều gì dưới đây?
Câu 20: Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ?
Câu 21: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 22: HĐND tỉnh Ban hành băn hành văn bản gì để quyết định về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnhCâu 23: Câu 26 Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?
Câu 24: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?
Câu 25: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?Câu 26: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Khi trình bày bản sao sang định dạng giấy, các cụm từ “SAO Y”, “SAO LỤC”, “TRÍCH SAO” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ
Câu 27: Thẩm quyền điều động công chức?
Câu 28: Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt phải viết hoa? Đáp án A
Câu 29: Chính phủ báo cáo công tác trước ?
Câu 30: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 31: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 32: Định lề trang của văn bản hành chính là? Đáp án BCâu 33: Chủ tịch UBND được bầuCâu 34: Không giải quyết thôi việc đối với công chức?Câu 35: Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì ?
Câu 36: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nào dưới đây?
Câu 37: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 38: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức mà khi cán bộ, công chức đã nghỉ việc hoặc về hưu mới phát hiện thì căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý?
Câu 39: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. “Danh mục hồ sơ” là ?
Câu 40: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 41: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 42: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?Câu 43: Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 44: Chính quyền địa phương ở tỉnh là?Câu 45: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật?
Câu 46: Văn bản nào dưới đây không có tên loại văn bản?
Câu 47: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Câu 48: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?
Câu 49: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?
Câu 50: Đến năm 2030, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 51: Đến năm bao nhiêu thì Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 52: Câu 31 Thẩm quyền quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến?
Câu 53: Trường hợp nào dưới đây không phải cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 54: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan, tổ chức là
Câu 55: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản nào?
Câu 56: Sau bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thời việc có hiệu lực, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước?
Câu 57: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 58: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 59: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 60: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương là bao nhiêu phần trăm?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *