Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 95

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND do Chủ tịch Hội đồng nhân dân?Câu 2: Câu 12 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 4: Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 45 thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp nào?
Câu 5: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?
Câu 6: Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 7: Câu 59, Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Câu 8: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức là
Câu 9: Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể?Câu 10: Trường hợp người đứng đầu hoặc tất cả cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản lý công chức là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật thì?
Câu 11: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 12: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 13: Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là? Đáp án A
Câu 14: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 15: Khi cần hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành loại văn bản gì?
Câu 16: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền là
Câu 17: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?
Câu 18: Tùy theo nội dung, văn bản có thể được bố cục như thế nào?
Câu 19: Viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 20: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 21: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lựcCâu 22: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên môi trường mạng là
Câu 23: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?
Câu 24: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 25: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 26: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?
Câu 27: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là
Câu 28: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Câu 29: Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong? Đáp án B
Câu 30: Trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời thì?
Câu 31: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Câu 32: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 33: Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?Câu 34: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào dưới đây?
Câu 35: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 36: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện với nhóm đối tượng nào? (luật mới)
Câu 37: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là bao nhiêu phần trăm?
Câu 38: Việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
Câu 39: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức quyết định thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn nào?Câu 40: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hồ sơ thi nâng ngạch công chức bao gồm những tài liệu nào?
Câu 41: Viên chức không giữ chức vụ quản lý được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: khi có một trong các tiêu chí nào dưới đây?
Câu 42: Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chứC.
Câu 43: Theo Luật cán bộ, công chức , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 44: Trước khi quyết định biệt phái công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?Câu 45: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 46: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 47: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?
Câu 48: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do ai thực hiện ?
Câu 49: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?Câu 50: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?
Câu 51: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 52: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
Câu 53: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được sử dụng như thế nào?
Câu 54: Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?
Câu 55: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 56: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 57: Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?
Câu 58: Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây:Câu 59: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:
Câu 60: Thẩm quyền thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *