Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 96

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo HIến pháp năm 2013 thì Đáp án nào dưới đây đúngCâu 2: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ nào phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Câu 4: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 5: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 6: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nàoCâu 7: Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản là?
Câu 8: Việc xét tuyển công chức thực hiện qua mấy vòng?Câu 9: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?
Câu 10: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 11: Ký hiệu của văn bản bao gồm? Đáp án CCâu 12: Cơ quan nào Tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng?
Câu 13: Đối với hồ sơ, tài liệu khác thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
Câu 14: Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?
Câu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?
Câu 16: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày như thế nào? Đáp án ACâu 17: Đến năm bao nhiêu, Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động, tích cực của ngân sách địa phương.
Câu 18: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?
Câu 19: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về?
Câu 20: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:
Câu 21: Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?
Câu 22: Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa như thế nào?Câu 23: Quy định về đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống bao gồm các nội dung nào?
Câu 24: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của
Câu 25: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ khi?Câu 26: Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì?Câu 27: Thẩm quyền Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Câu 28: Cơ quan quản lý cán bộ, công chức là?
Câu 29: Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp văn bản của Quối hội, UBTVQH được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?Câu 30: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?
Câu 31: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào?
Câu 32: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?
Câu 33: Đối với văn bản được ban hành kèm theo một văn bản, thì phần mở đầu của văn bản được ban hành kèm theo gồm?Câu 34: Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?
Câu 35: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là?
Câu 36: Cán bộ vi phạm bị áp dụng những hình thức kỷ luật nào?
Câu 37: Thẩm quyền quyết định danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước?Câu 38: Trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 39: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 40: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)Câu 41: Dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND được thông qua khi nào?
Câu 42: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Câu 43: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức?
Câu 44: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào say đây không phải là hình thức kỷ luật khi Cán bộ, công chức đang công tác?
Câu 45: Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?
Câu 46: Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do cơ quan nào bầu?
Câu 47: Đối với những Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội thì Chính phủ ban hành văn bản nào?
Câu 48: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian bao lâu?
Câu 49: Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
Câu 50: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?
Câu 51: Quốc hiệu được trình bày bằng?
Câu 52: Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật ?
Câu 53: Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 54: Quy phạm pháp luật là?
Câu 55: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “Văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định” là
Câu 56: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
Câu 57: Thẩm quyền Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 58: Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là bao nhiêu năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực?Câu 59: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
Câu 60: Theo Hiến pháp 2013 thì Huyện chia thành?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *