Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 99

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là?
Câu 2: Hội đồng nhân dân huyện thành lập?
Câu 3: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với?
Câu 4: Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự?
Câu 5: Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 6: Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm các điều kiện nào dưới đây?
Câu 7: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
Câu 8: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?
Câu 9: Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
Câu 10: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 11: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
Câu 12: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các thành viên nào?
Câu 14: Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định?
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì Đáp án nào dưới đây là đúng?
Câu 16: Khoảng cách giữa các dòng trong nội dung văn bản là?Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan nào?
Câu 18: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án BCâu 19: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là?
Câu 20: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?
Câu 21: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồmCâu 22: Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức trong thời gian được cử biệt phái?
Câu 23: Nhà nước thực hiện chính sách?
Câu 24: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định trong thời gian nào?
Câu 25: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 26: Một trong những quan điểm về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 27: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 28: Các thành phần kinh tế đều là ?Câu 29: Phát triển giáo dục là?
Câu 30: Người có chức vụ, quyền hạn là?
Câu 31: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Công an nhân dân như thế nào?
Câu 32: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 33: Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản nào?
Câu 34: Thẩm quyền bãi bỏ Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 35: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 36: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 37: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 38: Văn bản nào dưới đây không thuộc đối tượng được kiểm tra?
Câu 39: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
Câu 40: Đến năm 2030, Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 41: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 42: Chọn Đáp án đúng
Câu 43: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?
Câu 44: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 45: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?
Câu 46: Câu 47 Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào dưới đây?
Câu 47: Cơ quan nào dưới đây có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất
Câu 48: Đánh giá tác động của chính sách khi xây dựng văn bản QPPL gồm những nội dung nào?Câu 49: “Bản chính văn bản giấy” là?
Câu 50: Trường hợp được giao quyền cấp trưởng thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chứC.
Câu 51: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 52: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 53: Bãi bỏ toàn bộ văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 54: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?Câu 55: Thành phố trực thuộc trung ương có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 56: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 57: Căn cứ ban hành văn bản được trình bày như thế nào?
Câu 58: Trường hợp cấn quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?
Câu 59: Người cam kết tình nguyện làm việc từ bao nhiêu năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được xét tuyển công chức?
Câu 60: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *