Đề Thi Trắc NghiệmTài Liệu Khác

30 đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Khoan đã, hiện tại website còn có rất nhiều tài liệu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên các bạn có thể click vào link để tham khảo nhé!

Giới thiệu về bộ câu hỏi trắc nghiệm lớp chuyên viên và tương đương

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lớp chuyên viên và tương đương bao gồm 736 câu trắc nghiệm theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 với đầy đủ 16 chuyên đề. Bộ câu hỏi trắc nghiệm lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên được giới thiệu lần này có thể coi như một ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản lý nhà nước giúp các bạn ôn thi công chức và cấp chứng chỉ lớp chuyên viên và tương đương, nâng ngạch công chức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lớp chuyên viên được soạn theo theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia được soạn thảo theo 16 chuyên đề sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KIẾN THỨC CHUNG

 • Chuyên đề 1: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị
 • Chuyên đề 2: Tổng quan về hành chính nhà nước
 • Chuyên đề 3: Công vụ, công chức
 • Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ
 • Chuyên đề 5: Thủ tục hành chính
 • Chuyên đề 6: Tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước
 • Chuyên đề 7: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

PHẦN THỨ HAI: KỸ NĂNG

 • Chuyên đề 1: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin
 • Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước
 • Chuyên đề 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nƣớc
 • Chuyên đề 4: Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ
 • Chuyên đề 5: Kỹ năng giao tiếp hành chính
 • Chuyên đề 6: Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ
 • Chuyên đề 7: Kỹ năng làm việc nhóm
 • Chuyên đề 8: Kỹ năng quản lý thời gian
 • Chuyên đề 9: Kỹ năng làm việc trong môi trường số

Các bạn có thể tham khảo bộ 736 câu hỏi trắc nghiệm lớp chuyên viên và tương đương tại đường link trên nhé.

Giới thiệu bộ đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Bộ đề thi bộ đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này rất hữu ích đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước hoặc thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.

Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.

Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới hoặc ib qua fanpge CongChuc24h, AD sẽ sửa câu hỏi.

Nào, bắt đầu trắc nghiệm thôi!

10 de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đầu tiên

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 1

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 2

De thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 3

Đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 4

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 5

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 6

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 7

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 8

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 9

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 10

10 de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tiếp theo

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 11

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 12

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 13

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 14

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 15

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 16

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 17

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 18

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 19

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 20

10 đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cuối cùng

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 21

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 22

Đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 23

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 24

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 25

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 26

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 27

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 28

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 29

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 30

6 thoughts on “30 đề thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Thai Nguyen

  Thị thử

  Reply
 • vũ quốc bảo

  cho em xin file tài liệu và đáp án đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. em cảm ơn rất nhiều ạ.!

  Reply
 • Nguyễn Minh Thuận

  cho e xin file tài liệu và đáp án đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước gạch chuyên viên. cảm ơn!

  Reply
 • Nguyễn Minh Thuận

  cho em xin file tài liệu và đáp án đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ghạch chuyên viên. em xin cảm ơn !

  Reply
 • Trần thị phương quý

  Cho em xin file tài liệu và đáp án đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên ạ. Em cảm on

  Reply
 • Ngô Thị Thuý

  Cho em xin file tài liệu và đáp án đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên giúp ạ!
  Trân thành cảm ơn!

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *