Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 11

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:
Câu 2: Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 3: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 4: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra thuế, kiểm tra thuế đối với người nộp thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 9: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 11: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 14: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?
Câu 15: Việc quản lý biên chế công chức ở Việt Nam không phải tuân thủ nguyên tắc nào. sau đây?
Câu 16: Thẩm định, giám sát các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế do các Phòng xử lý và Chi cục Thuế chuyển đến trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là nhiệm vụ của:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 18: Phương án nào dưới đây đúng với cơ sở hình thành bản chất hệ thống chính trị Việt Nam?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 20: Việc tổ chức quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế; thực hiện công tác thống kê thuế và chế độ báo cáo tài chính theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 22: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước gồm:
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 24: Phương án nào dưới đây đúng với đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
Câu 25: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:
Câu 26: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để
Câu 27: Vai trò của doanh nghiệp nhà nước:
Câu 28: Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 29: Hoạt động của cán bộ công chức
Câu 30: Lập dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do cơ quan thuế quản lý thu


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *