Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 121

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, phát biểu nào sau đây đúng về thời hạn xử lý kỷ luật đối với với cán bộ, công chức?
Câu 2: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 3: Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 là
Câu 4: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau đây
Câu 5: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 7: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là của Chính phủ nước CHXHCN VN?
Câu 8: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 9: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 10: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 12: Phương án nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?
Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, công chức không giữ chức vụ lãnh 4 quản lý vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức 2008 và các quy định khác pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật thấp đến cao như thế nào?
Câu 14: Xác định nhu cầu, phân bổ, lắp đặt, quản lý, triển khai, vận hành, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tin học và các thiết bị kỹ thuật khác tại Cục Thuế, Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013, chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn
Câu 16: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 17: Văn bản quản lý nhà nước hết hiệu lực khi
Câu 18: Công chức loại C có thời gian tập sự là mấy tháng?
Câu 19: Thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lập bộ thuế hộ khoán là nhiệm vụ của:
Câu 20: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 21: Nội dung nào dưới đây là đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 22: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 23: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải mục tiêu hoạt động công vụ?
Câu 25: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 26: Chi cục thuế có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:
Câu 27: Một trong những vai trò của quản lý thuế
Câu 28: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 29: Phương án nào dưới đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ
Câu 30: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.