Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 123

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 2: Một trong những nội dung hiện đại hóa công tác quản lý thuế
Câu 3: Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị – xã hội?
Câu 4: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 5: Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn các tổ chức, doanh nghiệp được phân cấp quản lý; hoạt động in hóa đơn của các doanh nghiệp in trên địa bàn quản lý theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 6: Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức được thôi làm nhiệm vụ trong trường hợp nào sau đây?
Câu 7: Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế là:
Câu 8: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 9: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 10: Phương án nào dưới đây không phải là mục tiêu ban hành Nghị quyết của Quốc Hội
Câu 11: Tổng đối, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế và kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Điều kiện nào sau đâu không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức ?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
Câu 16: Thực hiện cấp phát, quyết toán hoá đơn ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Cục Thuế; theo dõi giám sát việc cấp bán các loại ấn chỉ theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 17: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 18: Yêu cầu nào sau đây là yêu cầu về tính hợp lý của quyết định hành chính
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta
Câu 20: Ủy ban nhâu dân được ban hành loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 22: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 23: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 24: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 25: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 26: Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã thuộc chủ thể nào sau đây?
Câu 27: Theo mô hình nhà nước thống nhất, hệ thống NSNN được tổ chức thành
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là 1 trong 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Câu 29: Theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức hiện hành của Bộ Chính trị, lĩnh vực nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ, công chức?
Câu 30: Đề xuất xử lý những trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác; đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm là nhiệm vụ của:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.