Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 125

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phữ?
Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 3: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 4: Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều động là việc cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của
Câu 6: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 7: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 8: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 10: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 11: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung đổi mới quản lý nhà nước về KT
Câu 13: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn khi:
Câu 14: Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền bảo vệ công chức, viên chức thuế bị đe dọa, uy hiếp, vu khống… trong khi thi hành công vụ là nhiệm vụ của:
Câu 15: Biên chế của chi cục thuế do
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 17: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ quyết định biên chế công chức của
Câu 18: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 19: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, giáng chức là việc bị hạ xuống chức vụ thấp hơn của
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 21: Chi cục thuế có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống, cơ cấu tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm, cơ bản của văn băn QLNN?
Câu 23: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 24: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm, thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công
Câu 26: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không đúng với quy định phân loại đánh giá công chức của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 29: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:
Câu 30: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.