Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 132

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung chủ yếu đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước?
Câu 2: Hội đồng nhân dân (HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 3: Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế là nhiệm vụ của:
Câu 4: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 5: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 6: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 7: Công chức loại D có thời gian tập sự là mấy tháng?
Câu 8: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền bầu cử khi:
Câu 10: Nôi dung nào dưới đây không thuộc qui trình soạn thảo văn bản quản lý nhà nưởc?
Câu 11: Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ – công chức phải:
Câu 12: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước
Câu 13: Các nguyên tắc tổ chức chi ngân sách
Câu 14: Công chức bị bố trí công tác khác khi
Câu 15: Bộ Tài chính được tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng:
Câu 16: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện là:
Câu 19: Chủ tịch UBND có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành văn bản của cơ quan nào sau đây?
Câu 20: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 23: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?
Câu 24: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 25: Ủy ban nhân dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng nhân dân?
Câu 26: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 28: Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?
Câu 29: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thuế, các khoản thu khác ngân sách nhà nước theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.