Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 14

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 2: Theo mô hình nhà nước thống nhất, hệ thống NSNN được tổ chức thành
Câu 3: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 4: Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 do
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?
Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 7: Tội nặng nhất theo Hiến pháp năm 2013 là:
Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, bảo vệ bí mật nhà nước được quy định trong nghĩa vụ nào sau đây của cán bộ, công chức?
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 11: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 12: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 14: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 15: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là
Câu 16: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 17: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 18: Ủy ban nhâu dân được ban hành loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 19: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan, vì hoạt động công vụ của:
Câu 20: Nội dung thi tuyển công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008
Câu 21: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 22: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?
Câu 23: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng Bộ tài chính có thẩm quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào
Câu 24: Ngoài những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, liên quan đến bí mật Nhà nước, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến nội dung nào sau đây quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.
Câu 25: Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn là nhiệm vụ của:
Câu 26: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 27: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 29: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên
Câu 30: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *