Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 140

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân được quy định tại
Câu 3: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản trong quản lý công sản ở nước ta?
Câu 5: Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế là nhiệm vụ của:
Câu 6: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 7: Lãnh đạo của Chi cục thuế bao gồm:
Câu 8: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức được quy định tại các quyền khác của cán bộ, công chức?
Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân:
Câu 12: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng Bộ tài chính có thẩm quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 14: Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh tế là:
Câu 15: Nội đung nào dưới đây không phải là phương hướng, nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay?
Câu 16: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 17: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 19: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 20: Đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh phải dựa trên căn cứ nào sau đây?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 22: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Theo khái niệm tại Luật cán bộ, công chức 2008, chuyển ngạch là
Câu 24: Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008
Câu 25: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 26: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào:
Câu 27: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo đối với những trường hợp nào?
Câu 28: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 30: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.