Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 148

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nhiệm vụ quyền hạn nào dưới đây không phải là của Ủy ban nhân dân
Câu 2: Phương án nào dưới đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ
Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi:
Câu 4: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 7: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 8: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 9: Chi cục thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:Câu 10: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 12: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức, một người làm việc trong cơ quan của Nhà nước được gọi là công chức khi đáp ứng được mấy điều kiện?
Câu 13: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 14: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 15: Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phữ?
Câu 16: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng với công chức:
Câu 17: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau
Câu 18: Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế là:
Câu 19: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 20: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nước ta
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 23: Nội dung thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định tập trung vào vấn đề nào?
Câu 24: Là công chức thuế, anh/chị không được làm liên quan đến đạo đức công vụ sau:
Câu 25: Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành phải bảo đảm:
Câu 26: Phương án nào sau đây là thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cấp tỉnh kể từ ngày thông qua hoặc kí ban hành?
Câu 27: Đâu là chính quyền địa phương đô thị theo Luật Chính quyền địa phương?
Câu 28: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 29: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 30: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.