Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 149

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia quy định tại
Câu 2: Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc
Câu 3: Biên chế của chi cục thuế do
Câu 4: Nghiệp vụ huy động vốn của chính phủ thông qua hình thức phát hành tín phiếu kho bạc chủ yếu nhằm:
Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 6: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ quyền hạn sau
Câu 7: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước gồm:
Câu 8: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm, thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu:
Câu 9: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định những người không được đăng ký dự tuyển công chức
Câu 10: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 11: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 12: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 13: Nội dung quản lý kinh tế theo lãnh thổ
Câu 14: Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải mục tiêu hoạt động công vụ?
Câu 18: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 19: Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế là nhiệm vụ của:
Câu 20: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 21: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 22: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là
Câu 23: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 24: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 25: ội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 26: Nguyên nhân nhất thu thuế ở VN bao gồm
Câu 27: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN VN?
Câu 28: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước
Câu 29: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều động là việc cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của
Câu 30: Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.