Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 150

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên
Câu 2: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 3: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 4: UBND được ban hành các quyết định quản lý hành chính nhà nước sau:
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là
Câu 8: Chính phủ là cơ quan
Câu 9: Chính sách phát triển các thành phần kinh tế, chính sách tài chính tiền tệ thuộc nhóm công cụ nào trong các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 10: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phương thức nào sau đây là phương thức tuyển dụng công chức
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 12: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 13: Đặc điểm của tài chính công:
Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là
Câu 15: Trường hợp nào sau đây công chức bị xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức”?
Câu 16: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 17: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 18: Nội dung nào không phải là nội dung quản lý thuế:
Câu 19: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, giáng chức là việc bị hạ xuống chức vụ thấp hơn của
Câu 20: Hệ thống chính trị Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 21: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 22: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định về?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 24: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của:
Câu 25: Trong quản lý NSNN, bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn:
Câu 26: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 27: Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức không quá bao nhiêu tuổi thì được cử đi đào tạo sau đại học?
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan quản lý cán bộ, công chức là
Câu 29: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.