Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 152

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam
Câu 2: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 3: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc của quản lý NSNN
Câu 4: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 5: Quyết định chiến tranh, hòa bình, đại xá là nhiệm vụ của:
Câu 6: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?
Câu 7: Thực hiện bình đẳng giới quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 8: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 9: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt?
Câu 10: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 12: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 14: Phương án nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?
Câu 15: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thuế, các khoản thu khác ngân sách nhà nước theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 16: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 18: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 19: Căn cứ vào tính chất điều tiết của thuế, thuế được chia thành
Câu 20: Loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tưởng Chính phủ?
Câu 21: Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm trên địa bàn quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 23: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 24: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền bầu cử khi:
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 26: Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:
Câu 27: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 28: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 29: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác đối với công chức
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.