Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 153

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công?
Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 4: BOT là:
Câu 5: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ – công chức:
Câu 6: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có ?
Câu 7: Ấn định thuế đối với các trường hợp người nộp thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý không đăng ký thuế, khai thuế không đủ căn cứ, không đúng thực tế phát sinh mà người nộp thuế không giải trình được là nhiệm vụ của:
Câu 8: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 9: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội?
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
Câu 12: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, bảo vệ bí mật nhà nước được quy định trong nghĩa vụ nào sau đây của cán bộ, công chức?
Câu 13: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 14: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, đánh giá công chức để
Câu 15: Trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội là
Câu 16: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tuyển dụng công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 17: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật
Câu 18: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có
Câu 19: Theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/03/2015, về chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đối tượng nào sau đây sẽ nghỉ chế độ nhưng vẫn được xem xét nâng ngạch không qua thi tuyển?
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 21: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 22: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nhiệm vụ của:
Câu 24: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội:
Câu 25: Giao tiếp hành chính cần tuân thủ các nguyên tắc nào sau đây?
Câu 26: Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc in, quản lý, sử dụng, hoá đơn, ấn chỉ thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 27: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí:
Câu 28: Kiểm tra các hồ sơ miễn, giảm các khoản thu từ đất thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 30: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.