Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 155

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Quyền lập hiến, quyền lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 thuộc về:
Câu 2: Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu năm kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài?
Câu 3: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công là nhiệm vụ của:
Câu 4: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 5: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 6: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 7: Ngoài những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, liên quan đến bí mật Nhà nước, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến nội dung nào sau đây quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.
Câu 8: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 9: Xây dựng dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 10: Lệ phí của NSNN do
Câu 11: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước:
Câu 12: Đặc điểm của phương pháp hành chính trong QLNN về KT
Câu 13: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 15: Thời gian tập sự của công chức loại D (Cán sự hoặc tương đương)
Câu 16: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 17: Công khai minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 18: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 20: Một trong những yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 21: Phương án nào dưới đây đúng với đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
Câu 22: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 23: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 24: Để thực hiện chức năng điều tiết hoạt động của nền kinh tế, Nhà nước cần
Câu 25: Phương án nào dưới đây đúng với thẩm quyền ban hành văn bản của Uỷ ban nhân dân?
Câu 26: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 27: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 28: Hệ thống chính trị Việt Nam ra đời năm nào?
Câu 29: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền
Câu 30: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *