Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 156

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 2: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 3: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, bãi nhiệm là việc không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ của
Câu 4: Việc quản lý biên chế công chức ở Việt Nam không phải tuân thủ nguyên tắc nào. sau đây?
Câu 5: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không quy định trong nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 6: Phương án nào là chính quyền địa phương ở nông thôn
Câu 7: Một trong những vai trò của quản lý thuế
Câu 8: Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 9: Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 10: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý HC Nhà nước?
Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 12: Điều kiện nào sau đâu không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức ?
Câu 13: Hỗ trợ các yêu cầu từ người nộp thuế liên quan đến sử dụng phần mềm ứng dụng Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 14: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế
Câu 15: Quyết định bầu chủ tịch nước, phó chủ tịch nước là nhiệm vụ của:
Câu 16: Khoản chi nào sau đây là chi cho tích lũy
Câu 17: Lãnh đạo của Tổng cục thuế bao gồm:
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 19: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 20: Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức
Câu 21: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 22: Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý thuế
Câu 24: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đầu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 25: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 26: Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ về: kiểm tra nội bộ; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong hệ thống thuế
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 28: Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?
Câu 29: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.