Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 160

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Phương án nào dưới đây không phải là mục tiêu ban hành nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc Hội
Câu 2: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính chủ đạo
Câu 3: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 4: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 5: Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 6: Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng nội bộ ngành thuế trong phạm vi toàn Cục Thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 7: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 8: Thực hiện công khai thuế theo quy định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 9: Hệ thống NSNN gồm:
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 11: Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ:
Câu 12: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý trên 5000 doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức có:
Câu 13: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 14: Thi nâng ngạch đối với công chức nhằm mục đích để?
Câu 15: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước nào:
Câu 16: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 17: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 18: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã?
Câu 19: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 20: Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu 21: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu 22: Thời điểm nào sau đây không phải thời điểm đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phảỉ đặc điểm văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 24: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ quyết định biên chế công chức của
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 26: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 28: Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh họp:
Câu 29: Phương án nào dưới đây là thời hạn biệt phái công chức được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 30: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *