Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 161

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 2: Phương án nào sau đây không phải là một cấp độ đánh giá công chức theo qui định tại Luật Cán bộ, công chức?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 4: Lập kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, công chức không giữ chức vụ lãnh 4 quản lý vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức 2008 và các quy định khác pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật thấp đến cao như thế nào?
Câu 7: Quản lý hành chính nhà nước là thẩm quyền chủ yếu của
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 9: Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?
Câu 10: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 11: Các nguyên tắc tổ chức chi ngân sách
Câu 12: Theo Hiến pháp 2013, chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn
Câu 13: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 14: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 15: Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?
Câu 16: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 18: Quản lý việc cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và hoạt động của đại lý thuế theo quy định của pháp luật
Câu 19: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 20: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải the, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 21: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 23: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 24: Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế
Câu 25: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính quy phạm
Câu 26: Sự cần thiết khách quan phải giữ vững định hướng XHCN cho nền KTTT ở nc ta vi:
Câu 27: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án về quản lý thuế theo phân công
Câu 28: Nguyên tắc hoạt động công vụ là
Câu 29: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 30: Kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.