Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 169

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương là của:
Câu 2: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 4: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 6: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 7: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 8: Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính phủ có nghĩa vụ sau đây
Câu 9: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 10: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 13: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 15: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 16: Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục thuế:
Câu 17: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 19: Dự thảo quyết định mua sắm tài sản công hàng năm của Tổng cục Thuế theo quy định
Câu 20: Nội dung nào không thuộc 1 trong 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011):
Câu 21: Chính sách tài khóa được hiểu là
Câu 22: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 24: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được ra văn bản nào dưới đây?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây la cán bộ?
Câu 28: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 29: Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ – công chức phải:
Câu 30: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.