Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 173

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Trong cải cách Tài chính công (theo Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung sau đây:
Câu 2: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 3: Nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước tA.
Câu 5: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 6: Môi trường pháp lý là:
Câu 7: Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực (gọi chung là chi cục thuế khu vực) là tổ chức trực thuộc:
Câu 8: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 10: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 11: Căn cứ vào mục đích chi tiêu ta có các loại khoản chi
Câu 12: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 13: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 14: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc của quản lý NSNN
Câu 15: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 16: Quyết định xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam, đường sắt quốc gia là nhiệm vụ của:
Câu 17: Vì sao cần có QLNN đối với doanh nghiệp:
Câu 18: Trong thời gian tập sự, công chức được hưởng lương:
Câu 19: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?
Câu 20: Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ về: kiểm tra nội bộ; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong hệ thống thuế
Câu 21: Đề xuất xử lý những trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác; đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm là nhiệm vụ của:
Câu 22: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?
Câu 23: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 24: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 25: Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức được thôi làm nhiệm vụ trong trường hợp nào sau đây?
Câu 26: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (theo nghị quyết 30c ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) của Chính phủ
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 29: Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 30: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *