Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 174

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 2: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 3: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 4: Lập dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do cơ quan thuế quản lý thu
Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự và ngạch nhân viên thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 6: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 7: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 8: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:Câu 9: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 11: Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ được quy định trong nội dung nào sau đây?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công nhà nước ta?
Câu 13: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 14: Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế làm việc tại:
Câu 15: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 16: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?
Câu 18: Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc người đại diện theo ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về Thuế; hỗ trợ cơ quan thuế các cấp khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế
Câu 19: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 20: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia quy định tại
Câu 22: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 23: Nhiệm vụ nào dưới đây tác động đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội?
Câu 24: Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng nội bộ ngành thuế trong phạm vi toàn Cục Thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 25: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý trên 5000 doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:
Câu 26: Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy tính, mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng, cơ sở dữ liệu và báo cáo kịp thời với Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Cấp ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền ban hành; thấm định dự thảo văn bản hành chính do Tổng cục Thuế ban hành
Câu 28: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 30: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.