Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 175

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Lãnh đạo của Tổng cục thuế bao gồm:
Câu 2: Bội chi NSNN là tình trạng
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 5: Kinh tế thị trường là:
Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để
Câu 7: Phương án nào dưới đây không thuộc yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước?
Câu 8: Ủy ban kiểm tra TW Đảng có nhiệm vụ:
Câu 9: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ quyền hạn sau
Câu 10: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 11: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ có nghĩa vụ sau đây:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 14: Đặc điểm của phương pháp hành chính trong QLNN về KT
Câu 15: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 16: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Xử phạt vi phạm đối với người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày kết thúc thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế là nhiệm vụ của:
Câu 18: Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nhiệm vụ của:
Câu 19: Tập trung dân chủ trong QLNN về KT là:
Câu 20: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 22: Phối hợp với Phòng Thanh tra – Kiểm tra và Chi cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:
Câu 23: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 25: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 26: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng do cơ quan nào sau đây quy định cụ thể?
Câu 27: Chủ trì, phối hợp với các Đội thuộc Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 28: Để thực hiện chức năng điều tiết hoạt động của nền kinh tế, Nhà nước cần
Câu 29: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội:
Câu 30: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *