Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 180

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 2: Nhiệm vụ quyền hạn nào dưới đây không phải là của Ủy ban nhân dân
Câu 3: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 4: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 5: Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 6: Theo mô hình nhà nước thống nhất, hệ thống NSNN được tổ chức thành
Câu 7: Phương án nào dưới đây không phải là mục tiêu ban hành Nghị quyết của Quốc Hội
Câu 8: Quyết định quản lý hành chính nào sau đây là quyết định mang tính chủ đạo
Câu 9: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 10: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 11: Một trong những nội dung của cải cách thủ tục hành chính thuế
Câu 12: Nội dung của quản lý tài chính công:
Câu 13: Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý thuế
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức:
Câu 16: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 17: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 18: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 19: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cơ quan, tổ chưc, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong công tác tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật?
Câu 21: Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 23: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 24: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý HC Nhà nước?
Câu 25: Vị trí việc làm được định nghĩa trong Luật cán bộ, công chức 2008 là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để
Câu 26: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:
Câu 27: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 28: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 29: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 30: Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ của Cán bộ – công chức trong thi hành công vụ:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *