Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 183

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 2: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 3: Chính sách tài khóa được hiểu là
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 6: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:
Câu 7: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 8: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 9: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 10: Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, đối tác xã; phí, lệ phí và các khoản thu từ đất
Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, đánh giá công chức để
Câu 12: Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu NSNN ở Việt Nam
Câu 13: Công cụ thể hiện tư tưởng, quan điểm của Nhà nước trong viêc điều chỉnh các hoạt động của nền kinh tế
Câu 14: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 15: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 17: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 19: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây
Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công?
Câu 22: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 23: Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 24: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 25: Kiểm tra các hồ sơ miễn, giảm các khoản thu từ đất thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 26: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Nghiên cứu, hướng dẫn, đề xuất việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 28: Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng các điều ước quốc tế về thuế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 29: Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh tế là:
Câu 30: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.