Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 186

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Thời gian tập sự của công chức loại D (Cán sự hoặc tương đương)
Câu 2: Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 là
Câu 3: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức?
Câu 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra thuế, kiểm tra thuế đối với người nộp thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 5: Chức danh nào sau đây không phải là công chức cấp xã?
Câu 6: Hình thức sở hữu nguồn tài chính, quỹ tiền tệ trong tài chính công:
Câu 7: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), cơ cấu tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 8: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 9: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 10: Mục tiêu của Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 11: Bản chất kinh tế của ngân sách nhà nước:
Câu 12: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân:
Câu 14: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 15: UBND được ban hành các quyết định quản lý hành chính nhà nước sau:
Câu 16: Trong văn hóa giao tiếp với nhân dân, là công chức thuế, anh/chị cần thực hiện quy định nào:
Câu 17: Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?Câu 18: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 21: Thủ tướng chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây
Câu 22: Thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lập bộ thuế hộ khoán là nhiệm vụ của:
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 24: Chế độ nào sau đây không phải chế độ công vụ?
Câu 25: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu 27: Biên chế của chi cục thuế do
Câu 28: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có
Câu 29: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.