Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 190

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng để phân biệt chính sách xã hội (từ góc độ quản lý) với các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng?
Câu 2: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là:
Câu 3: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 4: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 5: Thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương là của:
Câu 6: Nội dung đánh giá công chức không phải công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm mấy nội dung?Câu 7: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?
Câu 8: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 10: Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Cục Thuế, các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố để tổ chức tập huấn; tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 11: Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng?
Câu 12: Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển
Câu 13: Bộ Tài chính được tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng:
Câu 14: Xây dựng quy trình, kỹ năng về lập và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp, qui trình dự báo thu hiện đại
Câu 15: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 16: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo đối với những trường hợp nào?
Câu 17: Quyết định chiến tranh, hòa bình, đại xá là nhiệm vụ của:
Câu 18: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Ngân sách nhà nước là:
Câu 20: Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ chức là việc đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm
Câu 22: Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, kế toán thuế, thống kê thuế trên địa bàn là nhiệm vụ của:
Câu 23: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 24: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền
Câu 25: Chính phủ là cơ quan
Câu 26: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung đổi mới quản lý nhà nước về KT
Câu 27: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 28: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 29: Cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Quốc hội?
Câu 30: Phương án nào dưới đây không phải là mục tiêu ban hành nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc Hội


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.