Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 208

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước?
Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào
Câu 3: Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức
Câu 4: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 5: Là công chức thuế, anh/chị không được làm liên quan đến đạo đức công vụ sau:
Câu 6: Số lượng phòng tại Cục thuế cấp tỉnh do ai quyết định:
Câu 7: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung văn bản quản lý hành chính nhà nước
Câu 9: Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 10: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 11: Kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu 12: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 13: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 14: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 15: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 16: Nghiệp vụ huy động vốn của chính phủ thông qua hình thức phát hành tín phiếu kho bạc chủ yếu nhằm:
Câu 17: Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển
Câu 18: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước?
Câu 19: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 20: Phương pháp chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước
Câu 21: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 22: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 24: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 25: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 26: Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật tùy theo tinh chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao như thế nào?
Câu 27: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 28: Xác định nhu cầu, phân bổ, lắp đặt, quản lý, triển khai, vận hành, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tin học và các thiết bị kỹ thuật khác tại Cục Thuế, Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 29: Chủ trì, phối hợp với các Đội thuộc Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 30: Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế là:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *